Повернутися на головну

 

В розділі "Методична робота" сайту Львівського ВПУ побутового обслуговування є наступні рубрики:

 

Методична робота в училищі організована і проводиться на основі «Положення про методичну роботу в професійно-технічних навчальних закладах»,  спрямована на підвищення ефективності навчально-виховного процесу, удосконалення професійної компетентності педагогічних працівників та впровадження передового педагогічного досвіду у навчальний процес.
Основними принципи методичної роботи є:
-         демократизація та гуманізація навчального процесу;
-         цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-технічного закладу та напрямків його діяльності;
-         організація роботи з педагогічними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня професійної компетентності;
-         системність та систематичність;
-         науковість;
-         оперативність та мобільність;
-         прогностичність та випереджувальний характер;
-         оптимальне поєднання індивідуальних і колективних форм;
-         пріоритет знань та моральних цінностей.
Основними завданнями методичної роботи є:
- організаційно-методичне забезпечення програм розвитку професійно-технічного навчального закладу;
- удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання учнівської молоді, забезпечення єдності, органічного взаємозв'язку загальноосвітньої та професійної підготовки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого характеру професійно-технічної освіти;
-   розвиток педагогічної та професійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для професійного вдосконалення;
- інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інформування про досягнення науки і техніки, передового педагогічного та виробничого досвідів;
- організаційно-методична допомога у розвитку педагогічної творчості, експериментально-дослідницькій роботі, впровадженні результатів наукових досліджень, передового досвіду, педагогічних технологій тощо;
-  створення комплексно-методичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів навчання;
-   забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;
-   підготовка до атестації педагогічних працівників.

Методична робота спонукає викладача  до роботи над підвищенням свого фахового рівня, сприяє збагаченню педагогічного колективу педагогічними ідеями та знахідками, допомагає молодим викладачам  переймати майстерність у більш досвідчених колег.  

 

 

  •