Повернутися на головну

 

Метою  виховної  роботи в училищі є формування громадянина через його   політичну,   правову,   трудову,   економічну,    культурну освіченість, через практичну участь у суспільно значущих справах.
Основними завданнями виховної      роботи у Державному навчальному закладі «Львівське вище професійне училище побутового обслуговування є: 
–    створення  умов  для формування та розвитку учнівської молоді як фахівця і особистості, її нахилів,  здібностей, талантів, інтелектуальності, забезпечення трудової    підготовки    майбутнього    спеціаліста,    виховання національної і загальнолюдської моралі, духовності і культури.
–    формування в учнів сучасного світогляду, ідей, поглядів,  переконань,   заснованих   на   найцінніших   надбаннях вітчизняної і світової культури.
–    встановлення   гуманних   взаємин   між   усіма  членами педагогічного та учнівського колективів.
–    формування   в учнів особистісних   рис    громадян Української держави.
–    формування  національної  свідомості,  любові  до рідної землі,  свого народу,  бажання працювати задля  розвитку  держави,готовності її захищати.
–    розвиток в учнів  мовної культури.
–    формування   родинно-сімейної   культури,  вивчення  та збереження звичаїв, обрядів, традицій українського народу.

У навчальному закладі працюють різноманітні гуртки, зокрема гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості,  спортивні секції.

Фізичне виховання

Естетичне виховання

Патріотичне виховання

Позаурочні заходи, екскурсії